Asiakas- ja markkinointirekisterin tietosuojaseloste

Laadittu 9.12.2019
Viimeisin muutos 9.12.2019

1. Rekisterinpitäjä

AM-Koneistus Oy
1609063-7
Paljetie 1
80100 Joensuu

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Marko Pitko
Puhelin: 040 551 7180
marko.pitko@am-koneistus.fi

3. Rekisterin nimi

AM-Koneistuksen asiakas- ja markkinointirekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperusteet

Henkilötietoja käsitellään AM-koneistuksen toimesta sopimukseen perustuvien palveluiden tuottamiseen ja asiakassuhteen hoitoon sekä oikeutettuun etuun perustuvaan kohdennettuun asiakas- ja markkinointiviestintään.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi pitää sisällään seuraavia tietoja rekisteröidyistä:

 • Nimi
 • Yhteystiedot (Osoite, puhelinnumero, sähköposti)
 • Yritys/organisaatio
 • Asema
 • Muut suostumukseen perustuvat tiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tietolähteenä voi olla rekisteröidyn itse antamat tiedot, sopimukset ja julkiset rekisterit.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisteristä luovutetaan tietoja vain rekisteröidyn suostumuksella.

8. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisteristä tietoja siirretään EU:n tai ETA:n ulkopuolelle henkilötietolain sallimissa rajoissa vain rekisteröidyn nimenomaisella suostumuksella.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin suojaus on toteutettu asianmukaisin hallinnollisin ja teknisin toimin. Rekisteriin tallennettuja tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden henkilöiden toimesta joiden tehtävään käsittely oleellisesti kuuluu.

10. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan kun se on tarpeellista tässä selosteessa kuvatun käyttötarkoituksen kannalta.

11. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus:

 • Saada tietoa henkilötietojensa käsittelystä
 • Saada pääsy tietoihin
 • Oikaista tietoja
 • Poistaa tiedot ja tulla unohdetuksi
 • Rajoittaa tietojen käsittelyä
 • Siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
 • Vastustaa tietojen käsittelyä
 • Tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Edellä mainittujen oikeuksien toteuttamiseksi ota yhteyttä kohdassa 2 mainittuun rekisterin pitäjään.

12. Evästeiden käyttö

Eväste (cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa käyttäjän laitteelle.

Evästeiden avulla voidaan kerätä muun muassa seuraavia tietoja:

 • käyttäjän IP-osoite
 • kellonaika
 • käytetyt sivut
 • selaintyyppi
 • mistä verkko-osoitteesta käyttäjä on tullut kyseiselle verkkosivulle
 • miltä palvelimelta käyttäjä on tullut verkkosivulle
 • mistä verkkotunnuksesta käyttäjä on tullut verkkosivulle.

Verkkosivuillamme käytetetään Google Analytics ja Google Tag Manager -palveluita käytön analysointiin ja seurantaan. Käyttötietoa kerätään evästeiden avulla, mutta tietoja ei käsitellä tai tallenneta siten, että yksittäisen käyttäjän käyttöä voitaisiin seurata.

Google Analyticsiin kerättyjä tietoja säilytetään 26 kuukauden ajan, jonka jälkeen ne poistetaan automaattisesti.

Voit poistaa evästeet käytöstä selaimesi asetuksista.

13. Uutiskirjelista

Voit liittyä verkkosivuiltamme sähköpostilistallemme. Käytämme tähän Mailchimp-sovellusta. Sähköpostiosoitteita ei jaeta edelleen eikä käytetä muuhun tarkoitukseen. Listalta voi poistua klikkaamalla linkkiä uutiskirjeen lopussa tai lähettämällä meille pyynnön tietojen poistamisesta.

Mikäli olet antanut meille henkilötietojasi jossain muodossa, voit pyytää koostetiedostoa tiedoistasi. Voit myös pyytää henkilötietojesi poistoa. Oikeus omien tietojen poistoon ei koske sellaista henkilötietoa, joka meidän on säilytettävä ylläpidollisista, juridisista tai tietoturvaan liittyvistä syistä.

Tietosuojaseloste ›